Obwód ZHP „Pomorze” działa na terenie Brisbane w Australii. Obwód sklada się z dwóch hufców: Hufca Hacerek „Pomorze” i Hufca Harcerzy „Pomorze”.

Nasze galęzie harcerskie składają się z następujących grup:

skrzaty – dzieci od lat 4 do 6, zuchów – dzieci od lat 7 do 10, harcerek i harcerzy od lat 11 do 15 oraz wędrowników i wędrowniczek od lat 16

Reklamy